Kerkberichten

VIERINGEN

Zondag 14 april – Palmpasen – om  9.30 uur: Eucharistieviering, gezinsviering metvoorganger: pater G.Remmers met koor Stella Maris. De collecte is voor de Bisschoppelijke Vastenactie en de eigen geloofsgemeenschap. Intentie: Jan en Riet Köning.

Bloemetje van verbondenheid
Op zondag 14 april zal  het ‘Bloemetje van verbondenheid’ beschikbaar zijn. Als je iemand een teken van bemoediging of een bedankje wilt bezorgen kun je na de viering een bloem meenemen uit de vaas bij het altaar of achter in de kerk.

Na afloop van de viering wordt er een Palmpasen-optocht door Zevenaar gehouden. Drumfanfare St. Jan uit Babberich gaat voorop in de optocht. De route loop via de Markt, langs de Pelgromhof en via de Doelenstraat weer terug naar de kerk. Daar is koffie , thee en limonade en wat lekkers voor de kinderen.

 • Witte Donderdag : 18 april om 19.00 uur: Eucharistieviering – REGIOviering.
  Voorgangers: pastoor Thanh Ta en Diaken A. van Zundert met Projectkoor.

  • Goede Vrijdag: 19 april om 15.00 uur: Kruisweg.
   Voorganger: pastoraal werker J. Heemink
   * 19.00 uur: Kruisverering. REGIOviering. Voorganger: pastoor Thanh Ta.
  • Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, zal traditiegetrouw om 15.00 uur de Kruisweg gebeden worden op de Elterberg. Voorganger is pater Gerard Remmers. De kruisweg in het bos is bijzonder sober uitgevoerd, maar het gezamenlijk bidden in de openlucht om het lijden en sterven van Jezus te gedenken kan des te indringender zijn. Voor de liefhebbers is er bij voldoende deelname ook een meditatieve wandeling vanuit de pastorie van Lobith uitgezet, van iets minder dan 10 kilometer. Na een kort plechtigheid om 12.30 uur in de kerk, zendt pater Remmers de wandelaars op weg naar de Elterberg, waar ze om 15.00 uur aankomen om de Kruisweg mee te bidden. Rond 16.00 uur gaat het weer richting Lobith langs een andere weg. Ook weer een route van iets minder dan 10 kilometer. Om ongeveer 18.00 uur is er een sobere broodmaaltijd in de pastorie. De dag wordt afgesloten met een korte  bijeenkomst in de kerk rond fragmenten uit het lijdensverhaal. We vragen een vrijwillige bijdrage voor deelname aan de wandeling en de maaltijd als tegemoetkoming in de kosten van de dag. De meeropbrengst komt ten goede aan de Vastenactie. In verband met de maaltijd verzoeken wij u om u vóór 17 april aan te melden bij het Centraal Secretariaat van de parochie: 0316 – 52 34 68 of secretariaat@rkliemers.nl.

Overleden: Op 26 maart is Mevr. Tonnie Berendsen─Kuppens overleden in de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde Rembrandtplein. Haar uitvaart was op  zaterdag 30 maart vanuit de H.Andreaskerk, waarna begrafenis op begraafplaats aan de Kerkwijkweg in Didam.

Paaskaarsen  zijn weer te bestellen op het secretariaat van onze geloofsgemeenschap, Kerkstraat 2 te Zevenaar.

Vrijwilligers gezocht
De geloofsgemeenschap H. Andreas-Maria Koningin zoekt op korte termijn een aantal vrijwilligers. Actievelingen die betrokken zijn bij de geloofsgemeenschap of de bereidheid hebben om deze betrokkenheid te ontwikkelen en interesse hebben in de (pastorale) activiteiten die ondernomen worden in, voor en door de gemeenschap.

%d bloggers liken dit: