Activiteiten en evenementen

Vastenaktie 2017/2018

De vastenactie van de afgelopen jaren heeft in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort in het teken gestaan van ondersteuning van de Stichting EWOI en haar projecten in Lodwar, Kenia. In het kader van die contacten hebben inmiddels ook optredens van een Afrikaans koor, bestaande uit studenten die studeren in Wageningen, plaats gevonden. Ook in 2019 zal dat koor weer vieringen bij ons komen opluisteren. Van de stichting EWOI ontvangen we regelmatig een nieuwsbrief waarin verslag wordt gedaan van wat er met het geld gebeurt. In de laatste nieuwsbrief staat o.a. het volgende:

De vastenactie 2017, georganiseerd door de parochies Groessen, Loo, Duiven en Westervoort, was bestemd voor de aanbouw van de veranda voor de dagopvang voor meervoudig gehandicapte kinderen. Dit is een heel goede investering geweest. Er is een veranda aan de bestaande ruimte aangebouwd, waardoor er meer daglicht is en de ventilatie sterk is verbeterd. Ook is er meer bewegingsruimte voor de kinderen en staf zodat het werken wat gemakkelijker is geworden. Het keukentje, waar de warme maaltijden voor de kinderen worden bereid, is vernieuwd en praktischer. Een schoorsteen zorgt er voor dat de kok niet meer in de rook hoeft te staan. Er is nu voldoende kastruimte en een degelijk aanrecht met stromend water. Het kindertoilet is aangepast en gerenoveerd en er zijn aangepaste bedden, wat tafeltjes en stoeltjes en twee buggy’s aangeschaft.

Dit alles kon geschieden door de inzet van de voornoemde parochies. Bovengenoemde parochies zijn ook dit jaar weer actief geweest voor Lodwar. Er zullen workshops worden georganiseerd die bedoeld zijn om de gemeenschap meer bewust te maken van de zorg en de mogelijkheden voor dove- en meervoudig gehandicapte kinderen in hun gemeenschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de logistiek van de parochie, maar iedereen is welkom om deze workshops te volgen ongeacht denominatie. Deze workshops gaan van start zo gauw het vervoer voor de gehandicapte kinderen is geregeld. Want tot heden moet de pick-up gebruikt worden voor het ophalen en thuisbrengen van de kinderen.

Hier vindt u de laatste nieuwsbrief: Nieuwsbrief EWOI nr 60, december 2018


Uitstelling Allerheiligste met gelegenheid tot gebed en bezinning

In 2015 zijn we in de Sint Werenfriduskerk in Westervoort begonnen met het organiseren van Lichtvieringen. Een van de redenen was dat we graag elk weekend een moment willen hebben dat de kerk open is en zo mensen de gelegenheid kunnen bieden tot bezinning en gebed in de kerk. Tijdens de evaluatie van de afgelopen jaren is gebleken dat een aantal trouwe bezoekers van de Lichtviering graag wil dat deze openstelling wordt doorgezet. Maar ook dat het woord Lichtviering nog steeds niet door alle parochianen wordt begrepen. Bovendien kwamen er ook voorstellen voor aanpassingen. Daarom is besloten tot een aantal wijzigingen met ingang van september. Het komende jaar organiseren we in de weekenden dat er geen andere viering wordt georganiseerd een:

Uitstelling van het Allerheiligste met gelegenheid tot gebed en bezinning

Het Allerheiligste is volgens de leer van de kerk het Lichaam van Christus, in de gedaante van brood. Het is een geconsacreerde Hostie, gevat in een Monstrans. Leken mogen het Allerheiligste uitstellen maar niet de zegen er mee geven. Dat is voorbehouden aan de priester.

Tijdens de Uitstelling op deze zaterdagen is er dus geen voorganger, het gaat om gelegenheid voor gebed/bezinning/meditatie in de vertrouwde kerkomgeving. De organisatoren zorgen voor een goede sfeervolle omgeving met aangepast licht en muziek. Ze reiken wat suggesties aan in de vorm van teksten, gedichten of onderwerpen. Verder bepalen de aanwezigen zelf hoe ze invulling willen geven aan hun bezinning.

Gedurende de Uitstelling is de kerk open van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt binnenkomen wanneer u wilt en weer vertrekken wanneer u wilt. Zolang het maar tussen 19:00 en 20:00 uur is.

Voor geplande vieringen locatie Westervoort  zie: Vieringenrooster


Lunch Inloophuis De Herberg
Iedere 1e zondag van de maand, lunch van 12.00 – 14.30 uur
Opgeven kan tot uiterlijk de woensdag ervoor via info@inloophuisdeherberg.nl


%d bloggers liken dit: