De bisschoppen over maatregelen seksueel misbruik

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 10 september jl. een verklaring uitgebracht. De bisschoppen zetten uiteen wat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland gedaan heeft of nog doet met klachten over seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk.

20160412 – Utrecht – Groepsfoto Nederlandse Bisschoppenconferentie. Foto: Ramon Mangold

De verklaring is ingegeven door de recente publicaties over seksueel misbruik in Amerika en Duitsland. In de verklaring staat onder meer: “De bisschoppen veroordelen seksueel misbruik, waar dit ook gepleegd wordt. Echter vooral in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus uit te dragen, mag seksueel misbruik nooit ofte nimmer voorkomen. De Kerk moet er alles aan doen om een veilige plek te zijn voor minderjarigen die – op welke manier dan ook – aan haar zorgen worden toevertrouwd. De bisschoppen dragen hiervoor primaire verantwoordelijkheid. Wij betreuren het daarom ten zeerste dat er bisschoppen zijn die deze verantwoordelijkheid niet genomen hebben of zelfs zichzelf aan seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt.’

De volledige tekst vindt u hier:
Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie over seksueel misbruik

%d bloggers liken dit: