Protocol Kerksluitingen van het Aartsbisdom

Op 3 juli jl. zijn de  locatieraden geïnformeerd door het parochiebestuur over de kerksluitingen. Het te volgen protocol van het Aartsbisdom is door iedereen te raadplegen.

Dit protocol staat op de website van de parochie onder Publicaties en is via onderstaande link te openen:

http://www.rkwillibrordus.nl/wp-content/uploads/2019/07/Het-onttrekken-van-een-kerkgebouw-aan-de-goddelijke-eredienst-1-1.pdf

%d bloggers liken dit: