Protocol aartsbisdom m.b.t. kerksluitingen

Tijdens de informatieavond op 3 juli jl., waarbij de locatieraden zijn geïnformeerd over de plannen van het bestuur m.b.t. kerksluitingen, is medegedeeld dat het protocol hiervan door iedereen is te raadplegen.

Het protocol staat op de website van de parochie en is via onderstaande link te openen:

Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst

 

%d bloggers liken dit: