Paaseditie Nieuwsbrief Pastoraal team

De nieuwe editie van de pastorale nieuwsbrief is gewijd aan de Goede Week en Pasen.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag noemen we ook wel het paastriduüm (Triduum Sacrum). Samen met de viering van Pasen vormen zij een liturgisch hoogtepunt in het jaar. Al enige jaren is het zo dat de vieringen van het paastriduüm, met alle luister die er bij hoort, maar in één of twee kerken plaatsvinden. Het zijn zogenaamde regionale vieringen. Iedereen is uitgenodigd om deze bijzondere vieringen mee te vieren. We wensen onze vrijwilligers die betrokken zijn bij de vele voorbereidingen veel inspiratie toe. U allen, zalig Pasen!

Voor de inhoud van deze nieuwsbrief: Editie 2019-06 * 15 april – 6 mei 

Per abuis is de regionale (familieviering) van Tweede Paasdag (maandag 22 april) niet vermeld in het overzicht van de Paasvieringen in de nieuwsbrief. Op Tweede Paasdag is er een viering in de H. Andresaskerk te Zevenaar om 9.30 uur met muzikale omlijsting van het koor Stella Maris.

Wilt u eerdere uitgaven nalezen, ga dan naar Pastorale Nieuwsbrief

Wilt u  voortaan de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen, maak dan gebruik van de aanmeldknop rechts.

%d bloggers liken dit: