Ouderen-ontmoetingsdag op zaterdag 1 september 2018

Speciaal voor ouderen uit onze parochie, organiseert het pastoraal team met ondersteuning van de bezoekersgroepen uit de diverse geloofsgemeenschappen een ontmoetingsmiddag voor ouderen. Dit jaar vindt de gezellige en inspirerende middag plaats op 1 september a.s. van 13.30 tot 17.30 uur in Zalencentrum Wieleman (Dorpstraat 11 te Westervoort). Ontmoeting en gesprek zullen plaatsvinden met een bijzondere gastspreker, te weten de heer Clemens Cornielje, commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. Het programma ziet er als volgt uit.

• Inloop met koffie & thee vanaf 13.00 uur
• Welkom
• Eucharistieviering
• Koffie en gelegenheid tot ontvangen
van de ziekenzalving
• Gastspreker: de heer Clemens Cornielje
• Kopje soep met broodje
• Sluiting om 17.30 uur

Deelname aan deze middag is gratis. Er is plaats voor 200 personen. Parochianen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen of die niet door familie of bekenden gebracht kunnen worden, kunnen een beroep doen op vervoer dat door de parochie wordt geregeld.
Mensen die zich niet hebben aangemeld en toch nog graag aanwezig willen zijn, vragen we om contact op te nemen met Rinette Kool (tel. 0316 – 82 09 56 / E-mail: team@rkliemers.nl). De inschrijftermijn is weliswaar verstreken, maar soms komt er nog een plaats vrij.

%d bloggers liken dit: