Kerkberichten

VIERINGEN

Zondag 25 augustus om 11.00 uur: Woord­&  Communieviering met werkgroep en zang van het JOKO Nieuw Wehl
Gebedsintenties: Jos Ariës en overleden ouders Ariës­-van Megen, Mientje Hendriksen-­Fontein en Gerrit Hendriksen, Nellie en Bennie Balvert en zoon Marinus, overleden ouders Schepers­Meeuwsen (jaargetijde) en overleden familie, overleden ouders Willemsen­-Kuster, ouders Beudel-Hendriks, dochter Diny Willemsen-Beudel en kleinzoon Rogier Willemsen

Collecte: Missie Verkeersmiddelen Actie ( MIVA) / en eigen geloofsgemeenschap

Mededelingen:
Overleden op vrijdag 16 augustus in de leeftijd van 79 jaar de heer Harry de Reus, Hengelder, Oud-Zevenaar.

Zaterdag 7 september: Ouderen ontmoetingsdag In Babberich (Centrum Reijmer)
Zondag 8 september: Startzondag, H. Andreaskerk in Zevenaar, met Maria-tentoonstelling.

Zondag 15 september om 11.00 uur: Eucharistieviering met voorganger pastoor Thanh met medewerking van het AMK koor

Bedevaart naar Kevelaer
Op donderdag 5 september is de jaarlijkse Liemerse bedevaart naar Kevelaer.
De kosten bedragen € 17,00 per persoon en € 4,00 voor een misintentie. U heeft een paspoort of identiteitskaart nodig. Opgave en betaling tot en met  26 augustus bij Bennie Willemsen, Leemkuylweg 11 (tel: 0316 – 33 17 31).

Getijden van Sint Jan
Er blijken misverstanden te zijn ontstaan rond de Getijden van Sint Jan. In een bepaalde publicatie wordt gemeld dat die op zondag 16 juni zouden plaatsvinden. Dat is helaas niet het geval. Vanwege de late Pasen dit jaar, waardoor de Oud-Zevenaarse kermis in het weekeinde van 23 juni valt, is het niet mogelijk de Getijden op die zondag ( ’s morgens vroeg, ’s middags en ’s avonds) in de Oud-Zevenaarse kerk te zingen. Uitwijken naar een week eerder (16 juni) is eveneens onhaalbaar, omdat dan veel zangers van het projectkoor aan de Groessense Omdracht deelnemen. In onderling overleg werd al eerder besloten, dat er dit jaar helaas geen Getijden van Sint Jan in Oud-Zevenaar gezongen worden.
De eerstkomende viering met het Gregoriaans projectkoor is op eerste Adventsdag, zondag 1 december.

%d bloggers liken dit: