Activiteiten en evenementen


Op zaterdag 27 oktober jl. is er op de pastorie van de Maria Onbevlekt Ontvangen kerk te Lobith een bijeenkomst gehouden met kinderen en ouders. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de oecumenische werkgroep Lobith-Tolkamer. Thema was: koken met kinderen en verhalen van weleer. De kinderen zijn begonnen met brood maken. Brooddeeg werd gekneed en gemaakt in de vorm van en draak. Daarna werd het deeg in de oven gedaan.Soep werd gemaakt. De kinderen sneden zelf de tomaten, paprika’s en uien. Ook werden er twee schalen salade gemaakt. De soep en drakenbroodjes waren klaar voor het eten. Maar waarom drakenbroodjes? Voordat we begonnen met eten is er een verhaal van weleer voorgelezen. Het verhaal ging over de aartsengel Michael en de draak.

Sint Michaël en de draak– De legende over de aartsengel die de duivel uit de hemel joeg.
De boze geesten spraken tot elkaar: “Laat ons een draak maken en daarop naar de hemel rijden. De draak moet met zijn bek vol scherpe tanden het hemelgewelf weer openscheuren.” En de boze geesten hebben in de diepe duisternis een draak gemaakt. Ze timmerden eraan, polijstten hem en gaven hem wel duizend scherpe haken. Zijn tong was als een groot verslindend vuur en hij had vleugels als een vleermuis. Het ongedierte was klaar maar had nog geen ziel. Daarop riep een van de boze geesten: “Ik zal zijn ziel zijn!” En meteen slipte hij de draak binnen. En alle boze geesten riepen: “Hu-hop!” En de draak vloog omhoog naar de plaats waar Michaël de scheur in de hemelwand weer had dichtgemaakt. En met de draak vlogen vele donkere geesten.

Op dat ogenblik waren vele engelen om de troon van God de vader verzameld. Zij zongen en maakten muziek. Plotseling hoorden zij een luid gekras. Een verschrikkelijk fluiten en huilen mengden zich in het hemelse lied van de engelen. Michaël sprak: “De boze geesten willen in de hemel binnenbreken!” Hij ging op onderzoek uit en vond de draak knagend aan de hemelwand. En bovenop de draak zat een grote menigte zwarte geesten. Toen nam Michaël met beide handen licht van Gods troon en hij doopte het zwaard in het licht. Toen hij bij de hemelwand kwam, daar waar na het sluiten ervan een nerf was overgebleven, zag hij een gat in de wand en een zwarte klauw met lange verscheurende nagels stak er doorheen, even later gevolgd door de horens op de kop van de draak. Uit Michaëls zwaard schoten de bliksemflitsen: hij vocht met de draak en verjoeg hem weer uit de hemel. Als vleermuizen fladderden de boze geesten weer weg. De draak stortte naar beneden en moest zijn verdere leven in de diepte daar beneden doorbrengen. Zijn ziel kroop op alle vier poten naar buiten en jankte klaaglijk.

Michaël riep in de diepte: “Jullie, zwarte geesten, zult voortaan beneden blijven! Eens zal er weer een dag komen, waarop God de vader jullie ten dienste zal zijn!” En God de vader opende de hemelpoort en sprak: “Jullie, geesten der diepte, jullie wilden een eigen rijk opzetten. Nu hebben jullie het en jullie zullen er ook moeten leven. Zijn jullie bereid mij verder te gehoorzamen?” Toen knorden ze allen: “Ja!” En de hemelpoort werd weer gesloten.
En zo bleef het voortaan: één wereld boven in de hemel en één ver in de diepte.

 

—————————————————————————————————————————————-

MARKETENTSTERVIERING OP ZONDAG 4 NOVEMBER OM 11.00 UUR IN LOBITH

De Eucharistieviering van 4 november a.s. zal in het teken staan van de Heilige Elisabeth van Thüringen, beschermvrouwe van de marketentsters bij de schuttersgilden in Nederland. Voorganger is pastoor Thanh Ta.

Schutterijvereniging Excelsior Lobith heeft de eer om die dag het Gelders Marketentster Treffen 2018 te organiseren. Het Gelders Marketentster Treffen is een besloten ontmoetingsdag voor marketentsters van de Gelderse schutterijen en hun begeleiding. Daarnaast zijn er andere genodigden aanwezig onder andere van de Gelderse schuttersfederatie. Inmiddels is dit treffen uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement met tussen de 200 en 250 marketentsters uit de provincie Gelderland.

Van links naar rechts vooraan:
Jacqueline Schutten, Desiree Rutjes en Kimberley Janssen.
Achteraan: Judith Albers en Jolanda van den Berg.

Elisabeth van Thüringen (1207-1231), ook bekend als Elisabeth van Hongarije, was een dochter van de Hongaarse koning Andreas II. Door haar huwelijk werd zij landgravin van Thüringen. Zij streefde het franciscaanse vroomheidideaal na en haar leven stond in het teken van liefdadigheid. De Katholieke Kerk gedenkt haar op 17 november.

Net zoals de Schuttersmis tijdens het schuttersfeest in Lobith, zal de viering de vorm hebben van de ‘Deutsche Messe’ . De Leo Harmonie en het Gemengd Koor zullen de muzikale omlijsting verzorgen zoals u ook gewend bent tijdens de Schuttersmis. Garantie voor een indrukwekkende kerkdienst. Tijdens de dienst zal ook een beeld van Elisabeth van Thüringen door pastoor Thanh Ta ingezegend worden.

De marketentsters van schuttersgilde Excelsior nodigen u van harte uit voor deze kerkdienst. Iedereen is welkom!

%d bloggers liken dit: