De nieuwe website is gestart: www.rkwillibrordus.nl

De voormalige parochies HH. Vier Evangelisten en Sint Willibrordus zijn per 1 januari 2018 gefuseerd tot de nieuwe Parochie Sint Willibrordus. Vanaf 14 juli 2018 zijn de bestaande websites www.4evangelisten.nl en www.sint-willibrordusparochie.nl samengebracht in één nieuwe website. Het nieuwe internetadres is: www.rkwillibrordus.nl

De vaste bezoekers van de oude websites zullen makkelijk hun weg vinden in de nieuwe internet-omgeving van de parochie. We hebben er naar gestreefd om de inhoud van de website op de vertrouwde manier te ordenen. De vormgeving is wel anders en sluit aan bij de ‘huisstijl’. Naast berichten over de parochie als geheel zijn ook de webpagina’s van de 13 lokale gemeenschappen te vinden op de nieuwe site. Net als de voormalige websites is ook de nieuwe website te bekijken op tablet en smartphone.

Vanaf de ingangsdatum zullen bezoekers die één van de oude internet-adressen gebruiken, worden doorgeleid naar de nieuwe site. Zo voorkomen we dat iemand het spoor naar de parochie kwijtraakt. Het is wel aan te bevelen om waar mogelijk al het nieuwe internet-adres te gebruiken.

%d bloggers liken dit: