Kerkberichten

Vieringen

Zaterdag 20 oktober om 19.00 uur – Eucharistieviering
Voorganger is Pater Gerard Remmers. De zang wordt verzorgd door het Ritmisch Koor, dat dan haar 50 jarig jubileum viert.

Misintenties: Overleden ouders Jansen-van Wessel en kleinzoon Aron, ome Paul en tante Marie Reijmer-Aaldering, Henk en Dineke van Dinther, Albert en Henkie van Dinther, Tonnie van der Lugt, Bart Willemsen, Thea en Diny Martens, Fien Verhoeven, Henk Peters, overleden leden en overleden oud leden van het Ritmisch Koor, Henk Schreven, Jan en Piet Ross, Teun en Greet Schepers-Ross

In het weekend van 27 en 28 oktober a.s. zijn er in onze kerk geen vieringen.

De eerstvolgende viering is de Maria-viering op woensdag 31 oktober a.s. om 19.00 uur in de kapel met Pater Gerard Remmers. Het gemengd koor verzorgt hierbij de zang.

Misintenties: Henk Peters

Afscheid
Op zaterdag 22 september jl. is de heer Bennie Tanck op 74-jarige leeftijd overleden. De uitvaart was donderdag 27 september jl. waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden.

Secretariaat:
tel. 0316-247216
E-mail: babberich@rkliemers.nl

%d bloggers liken dit: